11 ຂັ້ນຕອນການກະກຽມງານແຕ່ງ

ທ່ານໃກ້ຊິແຕ່ງງານແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າຕ້ອງກະກຽມຫຍັງແດ່ ໃຫ້ທາງຮ້ານ Champi ແນະນຳໃຫ້ 11 ຂັ້ນຕອນການກະກຽມງານແຕ່ງ ເດີ ...

Chi tiết