ແນະນໍາຂັ້ນຕອນການກະກຽມການແຕ່ງງານແຕ່ A ຮອດ Z

ທ່ານໃດຊີແຕ່ງງານຕ້ອງກຽມຫັຍງແນ່ ທາງຮ້ານ Champi card ແລະ Champi bridal ຊີແນະນໍາໃຫ້ເດີ 1. ເລືອກວັນ (ເລີກງາມຍາມດີ). 2. ຈອງໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ...

Chi tiết

ຄວາມໝາຍແຕ່ລະສີບັດເຊີນ

ບັດເຊີນສີຟ້າ ສີຟ້າເປັນສີທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເຫັນທ້ອງຟ້າ ແລະ ທະເລອັນກວ້າງໃຫຍ່, ນໍາມາພ້ອມກັບຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມສັດທາ. ບໍ່ແມ່ນຢູ່ດີໆທຸງຊາດບັນ...

Chi tiết