ແນະນໍາຂັ້ນຕອນການກະກຽມການແຕ່ງງານແຕ່ A ຮອດ Z

ທ່ານໃດຊີແຕ່ງງານຕ້ອງກຽມຫັຍງແນ່ ທາງຮ້ານ Champi card ແລະ Champi bridal ຊີແນະນໍາໃຫ້ເດີ
1. ເລືອກວັນ (ເລີກງາມຍາມດີ).
2. ຈອງໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຈັດງານ.
3. ສັ່ງດອກໄມ້ຕົກແຕ່ງໃນງານດອງ
4. ການເຮັດບັດເຊີນ
5. ກຽມຊຸດເຈົ້າບ່າວ, ເຈົ້າສາວ ເຊີ່ງສາມາດສັ່ງຕັດສະເພາະ ຫຼື ສາມາດເຊົ່າເອົາກໍໄດ້
6. ການຖ່າຍຮູບຕ່ງງານ
7. ເລືອກແຫວນແຕ່ງງານ
8. ຈົດລາຍຊື່ແຂກທີ່ເຊີນ ແລະ ເຈົ້າພາບ
9. ພິມບັດເຊີນ, ແຍກບັດເຊີນອອກເປັນກຸ່ມຕາມກຸ່ມແຂກທີ່ຖືກເຊີນ
10. ການພິມບັດເຊີນເພີ່ມ
11. ການຈົດທະບຽນສົດລົດ (ແຕ່ງງານ)

1 – ເລືອກວັນ (ເລີກງາມຍາມດີ)

ຕາມຮີດຄອງປະເພນີລາວ ການເບິ່ງອາຍຸ, ເລືອກວັນແຕ່ງງານແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີສຸດ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຄູ່ບ່າວສາວຈຶ່ງໄດ້ຂໍຄໍາປຶກສາຈາກພໍ່ແມ່, ຜູ້ເຖົ່າ, ຜູ້ແກ່ ເພື່ອກະກຽມໃນວັນແຕ່ງງານໃຫ້ມີຄວາມສົມບູນແບບທີສຸດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄູ່ບ່າວສາວກໍຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເລືອກວັນທີ່ຈະໄປເຮັດບັດເຊີນເພື່ອເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະທັນຕາມເວລາແຕ່ງງານຂອງທັງສອງຄົນ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖີງເວລາວ່າງຂອງແຂກທີ່ຈະເຊີນມາງານວ່າຄວນໄປສົ່ງບັດເຊີນເພີ່ນຍາມໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ ແລະ ເປັນໄປຕາມແຜນ (ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນ ວັນເສົາ ຫຼື ວັນອາທິດ). ການທີ່ສາມາດກໍານົດວັນແຕ່ງງານໄດ້ໄວ ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຍັງເຫຼືອເວລາອີກຫຼາຍປານໃດທີ່ຈະກະກຽມງານແຕ່ງງານທີ່ຈະມາຮອດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກວຽກງານເປັນໄປຕາມແຜນທີສຸດ

2 – ຈອງໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຈັດງານ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເມື່ອຮອດເລີກງາມຍາມດີ ບັນດາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ພັດຕະຄານແມ່ນມັກຈະມີຄົນຈັບຈອງກ່ອນແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ທັນທີທີ່ເລືອກວັນແຕ່ງງານໄດ້ ທ່ານຄວນໄປຈັບຈອງສະຖານທີ່ທີ່ຕ້ອງການຈັດງານດອງທັນທີເລີຍ. ປົກກະຕິແລ້ວ ສໍາລັບຄູ່ບ່າວສາວທີ່ຕ້ອງການຈັດງານດອງຢູ່ຕາມໂຮງແຮມໃຫຍ່, ທຸກໆໂຮງແຮມ ຫຼື ພັດຕະຄານ ທາງໂຮງແຮມ ຫຼື ພັດຕະຄານຈະຕ້ອງໃຫ້ທ່ານຈອງລ່ວງໜ້າກ່ອນ 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ບາງໂຮງແຮມກໍ່ເປັນປີ. ຍ້ອນແນວນີ້ຄູ່ບ່າວສາວຄວນປຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ເພື່ອສາມາດປະເມີນເຖີງຂະໜາດໃນການຈັດງານດອງໄດ້ວ່າຈະມີແຂກມາຮ່ວມປະມານຈັກຄົນເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຈັດງານ ຈັບຈອງສະຖານທີ່

3 – ສັ່ງດອກໄມ້ຕົກແຕ່ງໃນງານດອງ

ການຕົກແຕ່ງດອກໄມ້ທຳມະດາແລ້ວຈະມີຢູ່ 2 ຈຸດ: ເຮືອນເຈົ້າສາວ ແລະ ສະຖານທີ່ຈະຈັດງານດອງ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອສັ່ງດອກໄມ້ເພື່ອໄປຕົກແຕ່ງເຮົາຄວນມີການປະສານງານກັບຜູ້ຮັບຈັດດອກໄມ້ໃຫ້ລະອຽດເພື່ອຈະໃຫ້ດອກໄມ້ອອກມາງາມ ແລະ ໄດ້ລາຄາທີ່ຖືກທີສຸດ

4- ສັ່ງບັດເຊີນ

ປະຈຸບັນນີ້ ໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄດ້ມີບັດເຊີນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກເຊັ່ນ: ບັດເຊີນແບບທັນສະໄໝ, ບັດເຊີນທົ່ວໄປ, ບັດເຊີນທີ່ຕັດດ້ວຍເລເຊີ້, ບັດເຊີນທີ່ພິມຮູບໃສ່… ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານຄວນສຶກສາກ່ຽວກັບແບບຂອງບັດເຊີນກ່ອນ ຈາກນັ້ນກໍານົດເອົາແບບໃດແບບໜື່ງແລ້ວເລືອກຮ້ານທີ່ໜ້າເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ເປັນມືອາຊີບເພື່ອສັ່ງພິມ.
ປົກກະຕິແລ້ວຈໍານວນລາຍຊື່ແຂກທີ່ເຊີນຈະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆຖ້າທຽບໃສ່ລາຍຊື່ແຂກທີ່ໄດ້ກໍານົດເບື້ອງຕົ້ນ

5-ກຽມຊຸດເຈົ້າບ່າວ, ເຈົ້າສາວ ເຊີ່ງສາມາດສັ່ງຕັດສະເພາະ ຫຼື ສາມາດເຊົ່າເອົາກໍໄດ້

ຄໍາຖາມທີ່ຄູ່ບ່າວສາວຫຼາຍໆຄູ່ມັກຖາມແມ່ນຄວນສັ່ງຕັດພິເສດ ຫຼື ເຊົ່າດີກວ່າກັນ? ສິ່ງນີ້ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມງານ ແລະ ງົບປະມານໃນການຈັດງານແຕ່ງ ກໍ່ຄືຄວາມມັກຂອງຄູ່ບ່າວສາວສອງຄົນ.
ຖ້າຫາກສັ່ງຕັດຊຸດແຕ່ງງານພິເສດ: ຄູ່ບ່າວສາວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາກ່ອນ 2-3 ເດືອນເພື່ອໄປແທກ ແລະ ສັ່ງຕັດພິເສດ, ຫຼັງຈາກຕັດແລ້ວກໍ່ໄດ້ກວດຄືນເບີ່ງວ່າຖືກຕາມແບບທີ່ຕ້ອງການລ້ວຫຼືຍັງ
ຖ້າຫາກເຊົ່າຊຸດແຕ່ງງານ: ປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຄວນຈອງກ່ອນ 1-2 ເດືອນ ກ່ອນວັນແຕ່ງງານ ເພື່ອເປັນການຮັບປະກັນວ່າຈະເລືອກເອົາຊຸດທີ່ງາມທີສຸດ ແລະ ສະຫງ່າທີສຸດ.

6 – ການຖ່າຍຮູບຕ່ງງານ

ຂັ້ນຕອນໃນການໃນການຖ່າຍຮູບແຕ່ງງານປະກອບມີ:
– ຄວນຕັດສິນໃຈວ່າຈະຈ້າງຮ້ານ ສະຕູດີໂອ ຫຼື ຈະຖ່າຍເອງ
– ກຳນົດສະຖານທີ່ທີ່ຈະໄປຖ່າຍຮູບ (ຖ່າຍໃນເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ທາງນອກ)
– ກໍານົດງົບປະມານລະອຽດໃນການຖ່າຍຮູບແຕ່ງງານ
– ກຳນົດເວລາລະອຽດວ່າຈະຖ່າຍຮູບຕອນໃດ
– ໄປຖ່າຍຮູບແຕ່ງງານ

7-ເລືອກແຫວນແຕ່ງງານ

ເຈົ້າບ່າວເຈົ້າສາວຄວນມີເວລາໄວ້ 1-2 ເດື່ອນກ່ອນມື້ແຕ່ງງານເພື່ອເລີ່ມໄປເລືອກແຫວນແຕ່ງງານ. ການເລືອກແຫວນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄູ່ໃດກໍ່ສາມາດເລືອກແຫວນທີ່ຕົນເອງມັກໄດ້ ນັບແຕ່ຄັ້ງທຳອິດກໍ່ຕ້ອງໄດ້ສັ່ງເຂົາເຈົ້າເຮັດພິເສດຕາມການແທກນິ້ວມືຕົວຈິງ. ທຸກໆແບບຂອງແຫວນອາດຈະໃຊ້ເວລາເປັນເດືອນ, ເພາະສະນັ້ນການໄປເລືອກຊື້ໄວ້ກ່ອນຈະບໍ່ຖືກກົດດັນ ແລະ ຈໍ້ເວລາໃນວັນແຕ່ງງານ

8-ຈົດລາຍຊື່ແຂກທີ່ເຊີນ ແລະ ເຈົ້າພາບ

ສຳລັບຄູ່ບ່າວສາວທີ່ຢາກຈັດງານດອງຢູ່ໂຮງແຮມໃຫຍ່, ທາງໂຮງແຮມຈະໃຫ້ຈອງກ່ອນລ່ວງໜ້າ 3 ຫາ 6 ເດືອນ ບາງບ່ອນກໍເປັນປີ. ສະນັ້ນ, ການຈົດລາຍຊື່ແຂກທີ່ຈະເຊີນຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດໄວໜ້ອຍໜຶ່ງ. ທັງສອງຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ລຽງລາຍຊື່ທັງເຈົ້າພາບ ແລະ ແຂກທີ່ຈະເຊີນ ຈາກນັ້ນກໍປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ອີກຄັ້ງໜຶ່ງເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບລາຍຊື່ແຂກທີ່ຈະເຊີນໃຫ້ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃນນີ້ລວມທັງແຂກທີ່ຈະເຊີນໃໝ່ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຜິດພາດ

9-ພິມບັດເຊີນ, ແຍກບັດເຊີນອອກເປັນກຸ່ມຕາມກຸ່ມແຂກທີ່ຖືກເຊີນ

ເມື່ອມີລາຍຊື່ແຂກທີ່ຈະເຊີນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ, ທ່ານຄວນແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ ແລະ ບອກໃຫ້ຮ້ານພິມບັດເຊີນແຍກອອກເປັນກຸ່ມໃຫ້ຕາມທີ່ຕົວເອງໄດ້ກໍານົດ. ການເຮັດແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະຢັດເວລາໃນການໄປຢາຍບັດເຊີນສໍາເລັດໄວທີສຸດ

10-ການພິມບັດເຊີນເພີ່ມ

ເມື່ອໄປຢາຍບັດເຊີນ ແນ່ນອນວ່າທ່ານ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອຄົນສະໜິດຈະລືມຄິດເຖີງແຂກບາງຄົນທີ່ທ່ານລືມເຮັດບັດເຊີນໃຫ້. ທ່ານຈົ່ງຈົດບັນທຶກເອົາລາຍຊື່ແຂກດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຮ້ານພິມບັດເຊີນເພື່ອໃຫ້ທາງຮ້ານພິມເພີ່ມໃຫ້. ປົກກະຕິແລ້ວຮ້ານພິມບັດເຊີນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານພິມເພີ່ມປະມານ 1-2 ຄັ້ງໃນລາຄາເກົ່າ. ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານຢ່າລືມສັງລວມລາຍຊື່ແຂກທີ່ຈະເຊີນເພີ່ມແລ້ວສົ່ງມາໃຫ້ຮ້ານພິມບັດເຊີນ

11-ການຈົດທະບຽນສົດລົດ (ແຕ່ງງານ)

ເມື່ອໄດ້ປະຕິບັດຕາມທຖກຂອດວຽກງານໃນການກະກຽມແລ້ວ ຢ່າລືມວຽກທີ່ສໍາຄັນອີກວຽກໜື່ງນັ້ນກໍຄື ການຈົດທະບຽນສົມລົດ. ສໍາລັບການເຊັນໜັງສືແຕ່ງງານ, ຄູ່ບ່າວສາວຈະໄດ້ຖືກປົກປ້ອງຈາກກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນຜົວເມຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ເຊື່ອວ່າຄູ່ບ່າວສາວໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າຂັ້ນຕອນການແຕ່ງງານໄດ້ມີການກະກຽມແນວໃດ, ຈາກນັ້ນສອງຄົນຈົ່ງຈັບມືກັນເພື່ອກະກຽມງານແຕ່ງງານທີ່ເປັນຄວາມຝັນໃຫ້ກາຍມາເປັນຄວາມຈິງກັນແລ້ວ

close
ເລີ່ມພິມເພື່ອເບິ່ງໂຄງການທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາ.

ຄັງສິນຄ້າ

ປິດ

ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ

ĐÓNG

Sidebar Scroll To Top