ນ້ຳໝຶກ DHP-Shot

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:ນ້ຳໝຶກ DHP-Shot
  • ຫົວຂໍ້:ອຸປະກອນການພິມ (ເຄື່ອງພິມ, ນໍ້າຫມຶກ, ເຈ້ຍເຫຼື້ອມພິມຮູບ)
  • ຂະໜາດ:500ml
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:200,000 kip
ລາຍລະອຽດ

ນ້ຳໝຶກປິ່ນເຕີ

ຂະໜາດ 500ml

ລາຄາ 200,000 ກີບ/ຕຸກ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ