ນ້ຳໝຶກປິ່ນເຕີ

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:ນ້ຳໝຶກປິ່ນເຕີ
  • ຫົວຂໍ້:ອຸປະກອນການພິມ (ເຄື່ອງພິມ, ນໍ້າຫມຶກ, ເຈ້ຍເຫຼື້ອມພິມຮູບ)
  • ຂະໜາດ:100 ml
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:35.000 kip
ລາຍລະອຽດ

ນ້ຳໝຶກປິ່ນເຕີ

ຂະໜາດ 100ml

ລາຄາ 35,000 ກີບ/ຕຸກ

ຄົບເຊັດ 120,000ກີບ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ