ເຈ້ຍປິ່ນຮູບKodak

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:ເຈ້ຍປິ່ນຮູບKodak
  • ຫົວຂໍ້:ເຈ້ຍເຫຼື້ອມພິມຮູບ
  • ຂະໜາດ:20cmx30cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:23,000kip
ລາຍລະອຽດ

ເຈ້ຍປິ່ນຮູບ Kodak

ຂະໜາດ: 20*30cm

ລາຄາ: 23,000ກີບ/ຕັບ

       : 210,000ກີບ/10ຕັບ

      : 1,100,000ກີບ/ແກັດມີ 60 ຕັບ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ