BTN18-250

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BTN18-250
  • ຫົວຂໍ້:ບັດປະເພດອື່ນໆ
  • ຂະໜາດ:21x11cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:8.000
ລາຍລະອຽດ

- Size: 21x11cm

- ຊອງ : ເຈ້ຍ HQ 190g

- ໃນ ເຈ້ຍເຈ້ຍ HQ 240g

 - 300 - 600 : 9.000 /ບັດ

- 600 - 800: 8.800/ບັດ

 - 800 - 1000: 8.500/ບັດ

 - 1000 ຂື້ນໄປ:  8.000/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ