BTN25-252

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BTN25-252
  • ຫົວຂໍ້:ບັດປະເພດອື່ນໆ
  • ຂະໜາດ:22x10cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:9.000
ລາຍລະອຽດ

- Size: 22x10cm

- ຊອງ : ເຈ້ຍ HQ 180g

- ໃນ ເຈ້ຍເຈ້ຍ HQ 230g

- 300 - 600 : 10.000 /ບັດ

- 600 - 800: 9.800/ບັດ

 - 800 - 1000: 9.500/ບັດ

 - 1000 ຂື້ນໄປ:  9.000/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ