BTN26-237

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BTN26-237
  • ຫົວຂໍ້:ບັດປະເພດອື່ນໆ
  • ຂະໜາດ:
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:
ລາຍລະອຽດ

- Size: 19x14cm

- ຊອງ : ເຈ້ຍເຫຼືອມ KMA 170g

- ໃນ ເຈ້ຍເຫຼືອມ KMA 240g

- 300 - 600 : 6.000 /ບັດ

- 600 - 800: 5.800/ບັດ

 - 800 - 1000: 5.500/ບັດ

 - 1000 ຂື້ນໄປ:  5.000/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ