BTN26-240

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BTN26-240
  • ຫົວຂໍ້:ບັດປະເພດອື່ນໆ
  • ຂະໜາດ:19x14cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:11.000
ລາຍລະອຽດ

- Size: 19x14cm

- ຊອງ : ເຈ້ຍ HQ 190g

- ໃນ ເຈ້ຍເຈ້ຍ HQ 240g

- 300 - 600 : 12.000 /ບັດ

- 600 - 800: 11.800/ບັດ

 - 800 - 1000: 11.500/ບັດ

 - 1000 ຂື້ນໄປ: 11.000/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ