BTV28-241

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:BTV28-241
  • ຫົວຂໍ້:ບັດປະເພດອື່ນໆ
  • ຂະໜາດ:19x14cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:9.000
ລາຍລະອຽດ

Size: 19x14cm

ຊອງ : ເຈ້ຍ HQ 190g

ໃນ ເຈ້ຍເຈ້ຍ HQ 240g

- 300 - 600 : 10.000 /ບັດ

- 600 - 800: 9.800/ບັດ

 - 800 - 1000: 9.500/ບັດ

 - 1000 ຂື້ນໄປ:  9.000/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ