CP-66

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:CP-66
  • ຫົວຂໍ້:ແບບບັດເຊີນ
  • ຂະໜາດ:20cmx12.9cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:4,500
ລາຍລະອຽດ

ບັດຍັດໄສ້ແບບສຳເລັດຮູບ

ລະຫັດ: CP-66

ຂະໜາດ: 20cmx12.9cm

ລາຄາ: 4,500 ກີບ/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ