XKA5

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:XKA5
  • ຫົວຂໍ້:ຊອງເຫຼືອງ
  • ຂະໜາດ:
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:35.000 kip
ລາຍລະອຽດ

XKA5

ຊອງເຫຼືອງໃສ່ເອກະສານ

ລາຄາ 35,000ກີບ/ຕັບ ມີ 50 ຊອງ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ