CP-02 SIL

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:CP-02 SIL
  • ຫົວຂໍ້:ແບບບັດເຊີນ
  • ຂະໜາດ:22.3cmx16.5cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:3.500 Kip
ລາຍລະອຽດ

ບັດຍັດໄສ້ແບບສຳເລັດຮູບ

ລະຫັດ: CP-02 SIL

ຂະໜາດ: 22.3cmx16.5cm

ລາຄາ: 3,500ກີບ/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ