CP-54 BR

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:CP-54 BR
  • ຫົວຂໍ້:ແບບບັດເຊີນ
  • ຂະໜາດ:18.5cmx13.5cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:2.900 KIP
ລາຍລະອຽດ

ບັດຍັດໄສ້ແບບສຳເລັດຮູບ

ລະຫັດ: CP-54 BR

ຂະໜາດ: 18.5cmx13.5cm

ລາຄາ: 2,900ກີບ/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ