CP-H21 YEL

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:CP-H21 YEL
  • ຫົວຂໍ້:ບັດຂື້ນເຮືອນໃໝ່
  • ຂະໜາດ:18.5cmx13.5cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:3.500 Kip
ລາຍລະອຽດ

ບັດຂື້ນເຮືອນໃໝ່ແບບສຳເລັດຮູບ

ລະຫັດ: CP-H21 YEL

ຂະໜາດ: 18.5cmx13.5cm

ລາຄາ:3.500ກີບ/ບັດ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ