VIP 30

  • ລະ​ຫັດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ:VIP 30
  • ຫົວຂໍ້:ບັດເຊີນ VIP
  • ຂະໜາດ:249.7cm x 518.8cm
  • ການຫຸ້ມຫໍ່:
  • ລາຄາ:6.000kip
ລາຍລະອຽດ

VIP 30

ຂະໜາດ: 249.7cm x 518.8cm

ບັດພິເສດແບບເຈ້ຍແຂງທຳມະດາອອກແບບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ເລືອກລາຍທີເຈົ້າມັກ💁

👉ລາຄາ 6,000ກີບ/ບັດ

👉ແຖມຟຣີສະຕິກເກີລາຍຊື່ແຂກ

👉ບັດພິເສດ ໃຊ້ເວລາ 14ມື້ ນັບຫຼັງຈາກຕົກລົງແບບສຳເລັດ 

👉ຮັບຜະລິດຂັ້ນຕຳ່ 200ບັດຂື້ນໄປເຈົ້າ

ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ